Những khoản tiền mà người lao động nhận được sau khi đi XKLD trở về nước

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam, chính phủ Nhật đã quyết định hoàn lại một phần tiền trong khoản thuế sau khi đã hết thời gian xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Dưới đây là những khoản tiền mà người lao động chắc chắn sẽ nhận được khi về nước. 

Tiền bảo hiểm thôi việc (nenkin)

Tiền bảo hiểm thôi việc còn được gọi là tiền nenkin dành cho người lao động làm việc tại nước ngoài, mà cụ thể đây là người lao động Việt Nam làm việc tại Nhật.

Số tiền này người lao động sẽ nhận được với điều kiện đã hoàn thành nghĩa vụ đóng đầy đủ các loại thuế và thời gian về nước không quá 2 năm. 

Trong đó, số tiền thuế mà người lao động Việt Nam cần đóng khi làm việc tại Nhật sẽ nằm trung bình ở khoảng lớn hơn 40 triệu đồng (sẽ có các mức chênh lệch khác nhau).

Sau khi người lao động về nước các công ty sẽ hướng dẫn người lao động thự chiện thủ tục nhận tiền, thời gia nhận tiền sẽ khoảng tù 3 – 6 tháng. 

Sau khi về nước, người lao động sẽ nhận được tiền bảo hiểm thôi việc

Tiền thuế từ bảo hiểm thôi việc 

Sau khi hoàn thành thời gian xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và trở về nước, người lao động sẽ nhận được tiền thuế từ bảo hiểm thôi việc với định mức khoảng 80%.

Tuy nhiên, người lao động cũng có thể nhận 20% số tiền còn lại trong lần 2 sau khi đã thực hiện một số thủ tục. 

Đối tượng được nhận tiền thuế từ bảo hiểm thôi việc lần 2 với mức tiền 20% là người đã thực hiện nhận tiền xong lần 1 và có giấy tsuchisho làm đảm bảo, số tiền này được nhận trong khoảng thời gian người lao động về nước là không quá 5 năm.

Thủ tục thực hiện nhận tiền được tiến hành trong khoảng thời gian  2 – 3 tháng.

===Tin được quan tâm: chương trình thực tập sinh ở Nhật Bản===

Một phần tiền thuế người lao động đã đóng khi làm việc tại Nhật 

Sau khi hoàn thành thời gian xuất khẩu lao động tại Nhật, bên cạnh tiền bảo hiểm, tiền thuế từ bảo hiểm thôi vệc thì người lao động còn được đảm bảo hoàn phần nào đó tiền thuế trong thời gian làm việc tại Nhật. 

Sau khi về nước người lao động cũng sẽ nhận được một phần tiền thuế đã đóng khi làm việc tại Nhật

Điều kiện để người lao động Việt Nam có thể được hoàn tra một phần số tiền này đó chính là: người lao động chựa thực hiện hoặc làm bất kỳ loại giấy tờ nào có liên quan đến việc miễn giảm thuế trong khoảng thời gian xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

Thời gian mà người lao động trở về Việt Nam là dưới 5 năm, có như vậy thì số tiền nhận được mới có giá trị. Thực tế, mức trung bình đối với số tiền thuế mà lao động Việt Nam đã đóng tại Nhật Bản và sau khi về nước sẽ nhận được từ khoảng 9 – 11 triệu đồng (hoặc có thể hơn tùy thuộc vào từng công ty).

Trên đây là 3 mức tiền mà người lao động sẽ nhận được khi trở về nước sau thời gian đi xuất khẩu nhật bản.

Người lao động nên tham khảo thêm khi đã hoàn thành công việc tại Nhật Bản và trở về nước, nhằm đảm bảo quyền lợi cho mình một cách tốt nhất.

Trên đây là những kinh nghiệm quý báu từ công ty Nhân Lực Nhật Bản tại trang web nhanlucnhatban.com, vì vậy nên người lao động có thể yên tâm khi đăng ký đi xuất khẩu lao động tại đây.